Certified Public Accounts :: Consigli Associates S.R.L.
Via Console Flaminio n. 19 Milano, Italy
© 2011 - All rights reserved

home_uk.htm home_ru.htm home_chi.htm home_esp.htm home_fr.htm home_de.htm home_dn.htm
home_dn.htm
accounting_dn.htm
taxation_dn.htm
advisor_dn.htm
personnel_dn.htm
online_reports_dn.htm
online_acc_dn.htm
payroll_dn.htm
news_dn.htm
chat_dn.htm
partners_dn.htm
staff_dn.htm
address_dn.htm
intranet_dn.htm
 
   
   
  Skattelovgivningen bliver mere og mere kompleks og ændres hele tiden, og det kræver konstant opmærksomhed fra enkeltpersoner, virksomheder og almennyttige organisationer.

Konsulentrådgivning er en væsentlig del af en sund virksomhedsledelse og økonomistyring, og det samme gælder for skatteplanlægning. Vores skatteservice omfatter opstilling af regnskabsbøger og protokoller samt valg af den mest velegnede virksomhedsstruktur til opfyldelse af dine behov.

Vi holder dig også løbende orienteret om skattemæssige ændringer, der vil få betydning for din virksomhed. Vores skatteservice omfatter desuden beregningen af skatteangivelser i en række forskellige situationer, herunder enkeltpersoner, selskaber, interessentskaber og almennyttige organisationer.